Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza w dniu 20 maja 2019r. trzeci nabór przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw

Informacje o naborze

Termin zgłaszania przedsięwzięć

od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 28 czerwca  2019 r. do godz. 15.00

Miejsce i sposób składania przedsięwzięć