Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ).

Celem konsultacji jest pozyskanie uwag i opinii od szerokiego grona partnerów społeczno-gospodarczych w zakresie zgodności działań podejmowanych przez Województwo Zachodniopomorskie w obszarze rozwoju innowacji z potrzebami regionalnej gospodarki.

RIS3 WZ  przedstawia założenia i sposób realizacji zachodniopomorskiej polityki innowacyjnej. Jest również głównym dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji EFSI, wedle którego państwa członkowskie zostały zobligowane do przygotowania strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji.

Zastąpi ona dotychczas obowiązującą Regionalną Strategię Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020, jednocześnie zachowując jej istotne i aktualne elementy.

Niniejsze zaproszenie adresowane jest w głównej mierze do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw, szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek systemu edukacji oraz innych instytucji i organizacji, których działalność statutowa obejmuje wykonywanie zadań wspierających przedsiębiorczość oraz działalność badawczo-rozwojowo-innowacyjną na terenie regionu.

Terminy konsultacji

od 22 lipca 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r.

Forma konsultacji:

za pomocą formularza zgłaszania opinii przesyłanego na adres poczty e-mail: smart@wzp.pl

Zasięg terytorialny konsultacji:

województwo zachodniopomorskie

 

Koordynatorem ds. konsultacji jest Biuro ds. Rozwoju Regionalnego Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegółowych informacji związanych z procesem przeprowadzania konsultacji udziela Pani Justyna Kokotowska, tel. 91 44 11 601, e-mail: jkokotowska@wzp.pl.

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania Strategicznego

ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin

e-mail: wzs@wzp.pl

 

Opinie, uwagi i propozycje zmian w zapisach Priorytetów prosimy składać przy użyciu poniższego formularza zgłoszenia opinii w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: smart@wzp.pl do dnia 8 sierpnia br.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konsultacjach. Państwa uwagi stanowić będą bardzo ważny element procesu przygotowania Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ). Będziemy również wdzięczni za pomoc w rozpropagowaniu naszej inicjatywy.

Przeprowadzenie konsultacji ma za zadanie włączenie mieszkańców w procesy podejmowania decyzji ważnych dla regionu, zwiększenie efektywności wdrażania konsultowanego dokumentu, a także wzmocnienie wspólnoty samorządowej oraz kapitału społecznego Pomorza Zachodniego.

Załączniki

application/pdf
1.8 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
12.02 KB