Warsztaty nt. budowania marki instytucji dla przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu

Sprawnie działające instytucje otoczenia biznesu, świadczące profesjonalne i wysokiej jakości usługi są istotnym elementem środowiska gospodarczego. Istotne jest to, aby potrafiły one elastycznie i w odpowiednim czasie reagować na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw. Istotne jest, aby managerowie i osoby kierujące instytucjami otoczenia biznesu mieli świadomość rynkowego postrzegania ich organizacji oraz znali narzędzia i rozwiązania budujące jakość i siłę organizacji.

Zagadnieniom budowania marki osobistej jako silnej wartości w organizacji poświęcone były warsztaty zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 czerwca 2018 r. Zakres tematyczny warsztatów wynika z przeprowadzonego badania potrzeb wśród przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, biorących udział w warsztatach zorganizowanych przez Wydział Zarządzania Strategicznego UM WZ w 2017 r.

Wpływ marki własnej każdego pojedynczego pracownika na wizerunek organizacji, potwierdza dziś szereg badań realizowanych w Europie i na świecie oraz zachodzące zmiany w otaczającej nas biznesowej i społecznej rzeczywistości. Korzyści wynikające z utrzymania marki dobrej, efektywnej instytucji lub firmy, wskazywane są, jako realne wartości usprawniające zarządzanie procesami, zmniejszające koszty i zwiększające wartość samej organizacji.

Dzięki udziałowi w warsztatach przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu mieli szansę zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu koncepcji funkcjonowania marki i jej znaczenia, kształtowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o najnowsze strategie brandingowe oraz skutecznej komunikacji marki. Warsztaty dały okazję nie tylko do poznania kluczowych zasad tworzenia marki, wpływu pojedynczego pracownika na postrzeganie organizacji wewnątrz i na zewnątrz, roli jaką odgrywa świadomie budowana marka własna i w jaki sposób wpływa ona na kompetencje zarządzania zespołem, ale także były doskonałą okazją do wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń, czy poszukiwania inspiracji na trudnej drodze budowania marki własnej organizacji. Znajomość tych zagadnień pozwoli instytucjom otoczenia biznesu odnaleźć swoje miejsce w świadomości klientów oraz w sposób profesjonalny budować politykę informacyjną i kształtować pozytywny wizerunek swojej organizacji jako eksperta w swojej dziedzinie.