Proces inteligentnych specjalizacji w województwie zachodniopomorskim budowany jest w oparciu o identyfikację kluczowych obszarów gospodarczych posiadających potencjał rozwojowy, w których powinny funkcjonować przedsiębiorstwa stabilne, przyszłościowe, z potencjałem innowacyjnym. Istotnym zadaniem jest zdiagnozowanie ich potrzeb, barier oraz określenie ich przydatności i roli w procesie inteligentnych specjalizacji.

Zgodnie z powyższym podejściem, realizując proces przedsiębiorczego odkrywania Pomorza Zachodniego, będący elementem identyfikacji inteligentnych specjalizacji, na stronach Urzędu Marszałkowskiego zamieściliśmy kwestionariusze dla zachodniopomorskich przedsiębiorców - zebrane informacje zostaną uwzględnione w ramach prac nad Regionalną Strategią Inteligentnych Specjalizacji oraz założeniami do naborów w ramach RPO WZ 2014 – 2020:

  • Ankieta dotycząca potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa – która pozwala na zaprezentowanie w zwięzłej formie potencjału, potrzeb i planów przedsiębiorstwa w zakresie B+R - Wypełnij ankietę.
  • Fiszka opisująca przedsięwzięcie – za pomocą której można zaprezentować nawet wstępną koncepcję przedsięwzięć posiadających potencjał B+R+I. Zapoznaj się z fiszką przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców do zgłaszania potrzeb rozwojowych, które będą podstawą do tworzenia założeń konkursowych, w szczególności na dotacje ze środków unijnych dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach RPO WZ 2014 – 2020.

Dodatkowo wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem swojego potencjału badawczo - rozwojowego zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania i Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Wypełnione kwestionariusze prosimy przesłać na adres smart@wzp.pl