Dostępne 28 wiadomości ze wszystkich kategorii

Konsultacje społeczne RIS3

15.07.2016 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Inteligentne specjalizacje Konsultacje społeczne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Inteligentne specjalizacje Konsultacje społeczne

Inteligentne Specjalizacje

14.07.2016 Inteligentne specjalizacje

Krajowa inteligentna specjalizacja - nabór do grupy roboczej 20 ds. Innowacyjnych technologii morskich

16.12.2015 Inteligentne specjalizacje Nabory ekspertów Inteligentne specjalizacje Nabory ekspertów

Zapraszamy przedsiębiorców do zgłaszania potrzeb rozwojowych w ramach RPO WZ 2014-2020

25.06.2015 Inteligentne specjalizacje Wydarzenia Inteligentne specjalizacje Wydarzenia

Pilotażowe badanie Banku Światowego na Pomorzu Zachodnim

03.11.2014 Inteligentne specjalizacje Inteligentne specjalizacje

Założenia do procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji

28.01.2014 Inteligentne specjalizacje Inteligentne specjalizacje

Strony