Koncepcja inteligentnej specjalizacji oparta jest na założeniu, że dzięki koncentracji zasobów wiedzy i nakierowaniu ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych kraje i regiony zyskają – i utrzymają – przewagę konkurencyjną w światowej gospodarce. Przy tego rodzaju specjalizacji regiony mogą odnieść korzyści wynikające z efektu skali, efektu rozszerzenia ofertyrynkowej, a także efektów pośrednich związanych z tworzeniem i wykorzystaniem wiedzy, co ma duże znaczenie dla produktywności.

Proces inteligentnych specjalizacji budowany jest w oparciu o identyfikację kluczowych obszarów gospodarczych posiadających potencjał rozwojowy – zgodnie z podejściem oddolnym, w którym to rynek powinien stymulować rozwój gospodarczy i innowacyjny. Zidentyfikowane obszary stanowią podstawę do budowania wokół nich i rozwoju specjalizacji mających wymierne korzyści dla rozwoju województwa. Powinny w nich funkcjonować przedsiębiorstwa stabilne, przyszłościowe z potencjałem innowacyjnym. Istotnym zadaniem jest zdiagnozowanie ich potrzeb, barier oraz określenie ich przydatności i roli w procesie inteligentnych specjalizacji.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety, która stanowić będzie element procesu przedsiębiorczego odkrywania w identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres smart@wzp.pl

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
397.1 KB