Realizując proces przedsiębiorczego odkrywania w województwie zachodniopomorskim, będący elementem identyfikacji inteligentnych specjalizacji, Wydział Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć z zakresu badań, rozwoju i innowacji (B+R+I), w szczególności polegających na prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych bądź zakładających wprowadzenie na rynek - w oparciu o wdrożenie wyników prac B+R - nowego produktu/usługi.

Celem niniejszego naboru jest zebranie wstępnych koncepcji przedsięwzięć posiadających potencjał B+R+I, a ich orientacyjny charakter umożliwi zebranie informacji na temat zapotrzebowania przedsiębiorstw na prace B+R.

Zebrane informacje zostaną uwzględnione w ramach prac nad Regionalną Strategią Inteligentnych Specjalizacji oraz założeniami do naborów w ramach Programu Regionalnego.

Zgłaszane przedsięwzięcia nie muszą być „gotowe do realizacji”. Mogą być to wszystkie planowane przedsięwzięcia z obszaru B+R+I niezależnie od stopnia ich przygotowania.

Wypełnienie wszystkich pół w fiszce nie jest wymagane.

Wypełnioną fiszkę proszę przesłać na adres smart@wzp.pl 

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
390.49 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
389.95 KB