Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką

Województwo Zachodniopomorskie realizuje projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką.

Łączna wartość projektu wynosi 6 499 938,75 zł i w 100% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Celem głównym projektu jest tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji poprzez realizację zadań wspierających współpracę biznesu z nauką.

Oczekuje się efektów w postaci:

  • zwiększenia liczby przedsiębiorstw współpracujących z nauką,
  • wzrostu nakładów na B+R,
  • wzmocnienie potencjału IOB i jednostek naukowych,
  • zwiększenie świadomości na temat znaczenia nauki i innowacji,
  • kształtowanie postaw kreatywnych i proinnowacyjnych,
  • budowa ekosystemu startupowego,
  • pozyskanie danych do odkrywania nowego potencjału regionalnej gospodarki.

Ideą projektu jest przede wszystkim stworzenie warunków do zainicjowania szerokorozumianej współpracy między podmiotami tworzącymi i wspierającymi regionalną gospodarkę. Zakłada się kierowanie wsparcia do uczelni, szkół, przedsiębiorstw i potencjalnych przedsiębiorców, środowisk startupowych, spin-offów i spin-outów, administracji oraz IOB, w szczególności związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Pomorza Zachodniego.