Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę strategicznych infrastruktur badawczych tworzących Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Na liście znalazł się ZUT z projektem – „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania”. Mapa skupia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraj

Dla nas to ogromny sukces. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW) koncentrującego potencjał naukowy i badawczy na bazie jednostek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Baza badawcza będzie służyć podniesieniu rangi badań naukowych na arenie krajowej i międzynarodowej oraz działalności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w rejonie zachodniej i północnej Polski (województwa zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie) – zapowiedział prof. Rafał Rakoczy, prodziekan ds. ogólnych i nauki z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.

W ramach Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów planuje się prowadzenie prac badawczych spełniających kryteria doskonałości naukowej i organizacyjnej, jak również z poszanowaniem zasad otwartego dostępu do prowadzenia i wykorzystania wyników badań. Centrum zostanie zlokalizowane w najnowocześniejszej przestrzeni laboratoryjnej w Szczecinie i północno-zachodniej Polsce, jaką jest Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej tworzona jest w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego co 4 lata. Umieszczenie infrastruktury badawczej na tej liście jest wyrazem uznania badawczego potencjału, ale nie gwarantuje jeszcze finansowania dla danego projektu.

Projekty, które są na mapie mają większe szanse w staraniu o finansowanie swoich przedsięwzięć. Przepisy zakładają, że co najmniej połowa środków przeznaczanych na inwestycje związane z działalnością naukową mają być kierowane na projekty z mapy.

Duże, strategiczne infrastruktury badawcze skupiają wokół siebie najlepszych badaczy oraz innowacyjne przedsiębiorstwa, co umożliwia rozwój gospodarczy oraz wzrost kapitału społecznego kraju. Posiadanie doskonałych laboratoriów, stosujących najwyższe standardy badań oraz kształcenia, stanowi zatem naszą rozwojową konieczność – czytamy w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej znalazło się 70 infrastruktur z całej Polski. 65 na podstawie pozytywnej rekomendacji właściwego zespołu doradczego oraz 5 wyłącznie w związku z istniejącymi zobowiązaniami międzynarodowymi rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Po kilkuletnich staraniach Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na mapie znalazł się po raz pierwszy.

Tekst pochodzi ze strony www.zut.edu.pl/zut-strona-glowna/informacje-biezace/article/zut-po-raz-pierwszy-w-swojej-historii-na-polskiej-mapie-infrastruktury-badawczej-to-jedyny-taki-pun.html