Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) stanowią obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne o największym potencjale rozwojowym dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno – gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

W 2017 r. Ministerstwo Rozwoju w ramach realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji zainicjowało działania zmierzające do koncentracji tematycznej na liście i w opisach krajowych inteligentnych specjalizacji. W wyniku przeprowadzonych prac dokonano zmian w KIS.

 

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Załączniki

application/pdf
472.71 KB