Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza w dniu 15 września 2017 r. drugi nabór przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw

Informacje o naborze

Termin zgłaszania przedsięwzięć

od dnia 15 września 2017 r. do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 15.00.

Miejsce składania przedsięwzięć