Porozumienie o współpracy (umowę konsorcjum) podpisały we wtorek w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i największa w Polsce spółka zajmująca się diagnostyką i kompleksową oceną stanu technicznego transformatorów – firma Energo-Complex z Piekar Śląskich.

Umowa konsorcjum stanowi rozszerzenie dotychczasowej umowy o współpracy, którą uczelnia podpisała w 2007 roku. Jej efektem było m.in. podjęcie przez pracowników Wydziału Elektrycznego ZUT prac badawczych w zakresie rozwoju metod diagnostyki odkształceń uzwojeń transformatorów energetycznych.

Rozszerzenie umowy umożliwi uczelni oraz firmie Energo-Complex wspólne występowanie z ofertami badawczymi i usługowymi na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz wzajemne wsparcie w realizacji zleceń z przemysłu. Istotnym elementem będzie również wspólna organizacja konferencji naukowych, które stanowią dobrą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami a przedstawicielami przemysłu.

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Jacek Wróbel zaznaczył, że współpraca z przemysłem jest ważnym elementem strategicznym uczelni.

- Ze względu na profil naszego uniwersytetu jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności naukowej, ale też wdrażania naszych badań do przemysłu i współpracy z podmiotami gospodarczymi – podkreślił.

Zdaniem rektora rozszerzenie współpracy i nowe technologie, które posiada uczelnia mogą być przydatne do dalszego rozwoju spółki z woj. śląskiego.

Dzięki poprzedniej umowie w latach 2017 - 2019 zostały zorganizowane  liczne seminaria, szkolenia oraz cztery międzynarodowe konferencje naukowo-techniczne. Wykorzystując dane pozyskiwane z pomiarów eksploatacyjnych pracownicy ZUT napisali trzy rozprawy doktorskie oraz dwie habilitacje. Wnioski zostały bezpośrednio wdrożone do praktyki eksploatacyjnej.

- Mimo różnych opinii panujących w naszym kraju, współpraca pomiędzy ośrodkiem akademickim a przemysłem jest możliwa – powiedział prezes spółki, dr inż. Marek Szrot.

Podkreślił, że wspólne długofalowe i konsekwentne działania prowadzą do synergii, która może być impulsem wspomagającym konieczne zmiany w naszej energetyce w obliczu nieodwracalnych zmian klimatycznych.

- Podpisanie kolejnej umowy będzie dużym bodźcem do dalszego pogłębiania współpracy pomiędzy uczelnią a naszą firmą, ponieważ jej formuła stwarza podstawy do utworzenia silnego, liczącego się w Europie ośrodka badawczo-eksperckiego – dodał.

Założony w 1998 r. Energo-Complex zajmuje się konstrukcją transformatorów oraz zachodzących w nich procesach fizykochemicznych. Od lat współpracuje z polskimi ośrodkami naukowymi m.in. z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Politechniką Opolską realizując wspólnie projekty badawczo-rozwojowe, które wprowadzają wiele innowacyjnych technologii w zakresie oferowanych usług.

Tekst pochodzi ze strony: https://www.zut.edu.pl/zut-strona-glowna/informacje-biezace/article/zachodniopomorski-uniwersytet-technologiczny-w-szczecinie-i-firma-energo-complex-beda-wspolpracowac.html