Warsztaty nt. Social Media w praktyce

W odpowiedzi na potrzebę wspierania konkurencyjności i innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw konieczne jest stworzenie sieci nowoczesnych instytucji, które będą otwarte na innowacje i podejmą działania na rzecz rozwoju nowoczesnego systemu komunikowania się oraz wymiany informacji pomiędzy interesariuszami.

Social media (media społecznościowe) stały się ważnym kanałem komunikacji marketingowej z rynkiem i odbiorcami. Dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia portali społecznościowych spowodował, że nie mogą być one ignorowane przez szeroko rozumiany rynek. Są dzisiaj nieodłącznym elementem marketingu internetowego a dla niektórych podmiotów stanowią nawet główną część ich działań marketingowych. Niestety sama obecność w nowoczesnych mediach nie wystarczy – trzeba wiedzieć, jak w nich funkcjonować, by odnosić sukcesy i osiągać cele. Zagadnieniom związanym z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji były poświęcone warsztaty zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 listopada 2018 r.

Odpowiednie wykorzystanie potencjału jaki oferują nowe media, pozwala budować własną, wyrazistą markę, sieć lojalnych i zaangażowanych odbiorców. Dzięki szybkiemu i bezpośredniemu kontaktowi Instytucje Otoczenia Biznesu mogą prowadzić dialog z innymi uczestnikami rynku oraz na bieżąco dostosowywać swoje działania do ich potrzeb.

Udział w warsztatach pozwolił uczestnikom na zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych zarówno pod kątem rozwoju instytucji i organizacji, które reprezentują, jak i w ramach usług doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jednostek badawczo-rozwojowych oraz partnerstw projektowych.