Dostępne 28 wiadomości ze wszystkich kategorii

Warsztaty nt. budowania marki instytucji dla przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu

29.06.2018 Inteligentne specjalizacje Inteligentne specjalizacje

Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

02.05.2018 Inteligentne specjalizacje Inteligentne specjalizacje

Ogłoszenie konkursu "Projekty aplikacyjne" w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" POIR

25.04.2018 Inteligentne specjalizacje Nabory wniosków Inteligentne specjalizacje Nabory wniosków

Nowa lista 17 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

06.04.2018 Inteligentne specjalizacje Inteligentne specjalizacje

Jak skutecznie wspierać start-upy?

19.11.2017 Inteligentne specjalizacje Inteligentne specjalizacje

Zachodniopomorska Lista Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw

14.09.2017 Inteligentne specjalizacje Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków

Nabór do grup roboczych ds. Krajowej inteligentnej specjalizacji

06.07.2017 Inteligentne specjalizacje Nabory ekspertów Inteligentne specjalizacje Nabory ekspertów

Konsultacje społeczne RIS3

21.07.2016 Inteligentne specjalizacje Konsultacje społeczne Inteligentne specjalizacje Konsultacje społeczne

Strony