Specjalizacja została zdefiniowana w głównej mierze na bazie regionalnej specjalizacji usług przyszłości. Obejmuje usługi informatyczne, telekomunikację, elektronikę, optoelektronikę oraz produkcję i naprawę komputerów, ich części i urządzeń peryferyjnych. Sektor ma charakter horyzontalny i jest silnie związany z rozwojem innych branż, w których wykorzystanie technologii informacyjnych jest kluczowe z punktu widzenia dostosowania wyrobów do oczekiwań i wymagań klientów. Z tego też względu specjalizacja obejmuje także działalność związaną z produkcją różnego rodzaju sprzętu, wyposażenia i instrumentów stosowanych w medycynie, optyce, fotografii i innych dziedzinach, które dla skutecznego wdrażania innowacji wymagają zastosowania rozwiązań w zakresie ICT.

Potencjał rozwojowy gospodarki regionu, szczególnie podregionu szczecińskiego, już od wielu lat wiązany jest z rozwojem tego sektora. W województwie zachodniopomorskim można znaleźć przedsiębiorstwa z branży IT działające w każdej kategorii ICT – produkcja oprogramowania, produkcja specjalistycznego sprzętu, wyrafinowane i tradycyjne usługi IT, doradztwo, zarządzanie, konsulting i outsourcing. Można wśród nich znaleźć wiele firm, które z powodzeniem operują na rynku krajowym a także międzynarodowym.

Branża w sposób pośredni bardzo intensywnie wpływa na rozwój całej gospodarki. Technologie ICT zwykle dają nowe możliwości wdrażania innowacji w firmach - ułatwiają współpracę B+R wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami (otwarte innowacje), umożliwiają wirtualne prototypowanie i testowanie nowych produktów.

Specjalizacja wykazuje dużą konkurencyjność, związaną m.in. z wysoką aktywnością innowacyjną i bardzo dobrymi wynikami w zakresie ekonomicznych efektów innowacji. Obserwuje się jej dynamiczny rozwój, który przekłada się na sukcesywnie rosnący poziom przychodów i wielkości eksportu, co jednocześnie wpływa pozytywnie na wzrost zatrudnienia oraz liczby firm działających w dziedzinach związanych z informatyką i oprogramowaniem. Uwagę zwraca wysoki odsetek firm deklarujących współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub prowadzących własną działalność B+R. Opracowywane na tej podstawie innowacje wpływają bezpośrednio na wysokie osiągi w zakresie tworzenia własności intelektualnej w branży.

Struktura podmiotów gospodarczych pod względem wielkości zatrudnienia wskazuje na dominację mikro i małych przedsiębiorstw. Najwięcej firm prowadzących w regionie działalność w obszarze specjalizacji zarejestrowanych jest w Szczecinie i w Koszalinie. W stolicy regionu znajduje się Technopark Pomerania, na terenie którego działa Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Tworzone są także specjalne programy edukacyjne mające na celu zapewnienie jak największej liczby pracowników władających językami europejskimi i specjalizujących się w branży IT.

Sektor ma bardzo dobre zaplecze naukowo-badawcze. Czołowe uczelnie kształcące wykwalifikowane kadry i prowadzące badania naukowe w tym obszarze to Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Morska i Politechnika Koszalińska.

Kierunki rozwoju specjalizacji

 • Budowa potencjału międzynarodowego.
 • Rozwój produktów i usług w chmurze.
 • Systemy i aplikacje związane z analityką Big Data.
 • IoT (Internet Rzeczy (Internet of things)).
 • Bezpieczeństwo IT.
 • Systemy i aplikacje dotyczące urządzeń mobilnych (tworzenie aplikacji typu multichannel (desktop + urządzenia mobilne + urządzenia związane z IoT); rozwiązania mobilne, których architektura opiera się platformach chmurowych; integracja wielu źródeł danych; rozwiązania związane z trendem BYOD (Bring Your Own Device, zagadnienia dotyczące testowania aplikacji mobilnych, projektowanie nakierowane na zaangażowanie użytkowników).
 • Nowe technologie w mediach społecznościowych.
 • CXIT (systemy wspomagające zarządzanie i optymalizację doświadczeń użytkowników/klientów).

Powiązanie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami

 • KIS 1: Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne;
 • KIS 2: Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej;
 • KIS 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo;
 • KIS 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;
 • KIS 13: Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty;
 • KIS 14: Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe;
 • KIS 15: Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne;
 • KIS 17: Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych;
 • KIS 18: Optoelektroniczne systemy i materiały;
 • KIS 19: Inteligentne technologie kreacyjne,
 • KIS 20: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Powiązanie z obszarami badawczymi w regionie

 • Tworzenie oprogramowania wspomagającego decyzje, w tym w obszarach: marketing i badania społeczne, HR, zarządzanie ryzykiem, projektowanie, medycyna, gospodarka, praca zespołowa.
 • Infrastruktura teleinformatyczna w tym sieci światłowodowe.
 • Tworzenie oprogramowania w obszarze nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi.
 • Cyfrowe tworzenie, przetwarzanie, analiza i animacja obrazów w tym w obszarach biometryki i medycyny
 • Oprogramowanie do zarządzania w czasie rzeczywistym, w tym procesami produkcyjnymi.
 • Tworzenie oprogramowania w obszarze transportu i logistyki.
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
 • Systemy identyfikacji elektronicznej osób oraz urządzeń programowo-sprzętowych • Usługi zaufania